Pages

Sunday, January 16, 2011

AYAH MISALI: Hakikat Akhlak

AYAH MISALI: Hakikat Akhlak: "'Apa yang sebenarnya dituntut dari kita ialah supaya membuat segala kebaikan dan mencapai segala kejayaan tetapi dalam pada itu kita diwaj..."

No comments:

Post a Comment

KLICK UNTUK DUIT TABUNG