Pages

Monday, December 27, 2010

AYAH MISALI: Setiap anak wajib mentaati ibu bapa

AYAH MISALI: Setiap anak wajib mentaati ibu bapa: "Islam meletakkan ibu bapa pada kedudukan yang tinggi. Syariat menetapkan mentaati ibu bapa sebagai satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh ..."

No comments:

Post a Comment

KLICK UNTUK DUIT TABUNG